Seasons

2020-2021

 
 
 
 
 
 

2021-2022

 
 

2020-2021

Opera
Giacomo Puccini
Decorado Turandot
Théâtre Gestuel
MARIE DE JONGH
AMOUR - Marie de Jongh
Théâtre Gestuel
MARIE DE JONGH
ESTRELLA
Dance
Carmen - Cautivos del Destino - Poker Flamenco
Ballet Carmen
Dance
Déjame que te Baile
Dejame que te baile
Opera
Georges Bizet
Foto Carmen - Producción OPERA 2001

2021-2022

Opera
Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni - Opera 2001 - Ensayos 2014
Opera
Giuseppe Verdi
Foto Nabucco 2013 - Producción OPERA 2001

TemporadaSeasonSaison 2020-2021

Opera
Turandot
Giacomo Puccini
Théâtre Gestuel
Estrella
MARIE DE JONGH
Théâtre Gestuel
Amour
MARIE DE JONGH
Dance
Ballet Español de Murcia
Carmen - Cautivos del Destino - Poker Flamenco
Dance
Compañía Mercedes Ruíz
Déjame que te Baile
Opera
Carmen
Georges Bizet

TemporadaSeasonSaison 2021-2022

Opera
Don Giovanni
Wolfgang Amadeus Mozart
Opera
Nabucco
Giuseppe Verdi